kumelendik telefon

Sosyal Medya

Urge Desteği & Ur-Ge Destekleri

Kümelendik Platformu

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ


Amaç;
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesidir
En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri(İl Özel İdareleri, Yerel yönetimler, Üniversiteler ve araştırma kurumları, Teknoloji geliştirme bölgeleri, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları, Serbest bölgeler, Organize sanayi bölgeleri, İhracatçı birlikleri, Endüstri bölgeleri, Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluş ve teşekküller.)
yararlanabilmektedir.


23.10.2010 tarih 27708 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/8 sayılı
“ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” kapsamında işletmelerimizin eğitim harcamaları kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde işbirliği kuruluşlarının üyelerinin rekabetçiliklerini ve ihracat kapasitelerini artıracak proje bazlı
- İhtiyaç analizi
- Eğitim
- Danışmanlık
- Yurt Dışı Pazarlama
- Alım Heyeti Faaliyetleriyle İlgili Harcamaları


Uluslararası kurallara göre DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU’NDAN karşılanmaktadır.