kumelendik telefon

Sosyal Medya

Patent Tescilinin Sağladığı Haklar

Kümelendik Platformu

Buluşunuz İncelemeli Patent sisteminde size 20 yıl süre ile tekel hakkı sağlar.
İncelemesiz Patentte bu süre 7 yıldır.
Buluşunuz sizi çok ileriye taşır.
Buluşlar sadece sahibine aittir.

Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.