kumelendik telefon

Sosyal Medya

Patent Tescili

Kümelendik Platformu

Sanayiye uygulanabilir bir buluşu mülkiyete çeviren süreç  “Patent Tescili”   belge  ise “Patent” olarak isimlendirilmektedir. Buluş ise;

-          Bulmak eylemi ya da biçimi; ilk kez yeni bir şey yaratma, veya

-          Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da geliştirme olarak tanımlanmaktadır.   

Sanayileşmenin gelişmesi  ve yaygınlaşmasından sonra   buluşların korunması ihtiyacı ortaya çıktı. İletişim kanallarının açılması, bilişim teknolojileri  sayesinde bilgi akışının hızlanması Patent konusuna ayrı bir önem verilmesi gerekliliğini ortaya koydu.

Patent, iktisadi bir değer , bir mülkiyettir.   Patent Ticarileştirilebilir ; Kiralanabilir, Sermaye katılım payı olarak değerlendirilebilir, Satılabilir, İpotek Edilebilir ve Miras olarak kalabilir. Patent sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir. Dilediği kimselere buluşunu kullandırabilir, lisanslama yolu ile üçüncü kişilerin kullanımına izin verebilir.  Patentin iktisadi bir değer olarak ticarileştirilebilmesi için ; mülkiyeti kazandıracak olan Patent Tescilinin yapılması gerekmektedir.