kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Tescil Süreci

Kümelendik Platformu

-          Marka Araştırması  ( Tarafımızdan ücretsiz yapılıp rapor olarak tarafınıza sunulmaktadır )

-          Başvuru

-          Ön inceleme ( şekil ve benzerlik araması )

-          Resmi Marka Bülteninde Yayın ( Üçüncü kişilerin itirazına imkan vermek  üzere kanuni süre olan 3 ay resmi marka bülteninde yayın )

-          Yayına itiraz gelmemesi durumunda Tescil Kararı, Marka Tescil Belgesi Düzenleme  Harcı ile beraber Marka Tescil belgesi Talebi

-          Marka Tescil Belgesi düzenlemesi

-          Yayına itiraz gelmesi durumunda ücreti mukabili karşıt görüş dosyası tarafımızdan hazırlanmaktadır.

-          Yayına yapılan itirazın haklı görülmesi durumunda TPE Kararına itiraz dosyası hazırlanmalıdır. 

-          Nihai karar ( tescil veya red kararı )