kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Tescil İçin Gerekli Evraklar

Kümelendik Platformu

Kurumlar için; Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, vekaletname, .jpeg formatında marka örneği ve iletişim bilgileri yeterli olacaktır.

Şahıslar için ;  Nüfüs cüzdanı fotokopisi( T.C Kimlik Numarası), vekaletname, .jpeg formatında marka örneği ve iletişim bilgileri yeterli olacaktır.