kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Tescil Belgesi

Kümelendik Platformu

Marka ;  üretim  ve pazarlama sürecinin bir unsuru olarak en fazla katma değer  oluşturan, sahibine maliyet avantajı ile kapatılması mümkün olmayan bir rekabet  avantajı   oluşturan ticari  bir değerdir. Bu ticari   değeri   belgeleyen ise ; markanın üzerindeki  mülkiyetin tescili anlamına gelen "MARKA TESCİL BELGESİ dir. Ülkemizde mülkiyet tesis eden / tescil işlemini yerine getiren kurum TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ dür.