kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Lisanslama

Kümelendik Platformu

Marka ; Fikri Mülkiyet Hakları ile korunan ve iktisadi değer taşıyan bir olgudur. Uzun yıllardan beri ürün veya hizmetlerin kalitesini, tercih edilebilirliklerini belirleyen kimlik vasfını korumuştur.


İktisadi bir değer olması nedeniyle mülkiyet ( marka ) sahipleri ; markalarını kendilerinden başka üçüncü kişilerin de kullanmalarına müsaade ederek
Markalarının iktisadi değerlerini büyütmek
Markalarından gelir etmek
Markalarının Tanınmışlık Düzeylerini Arttırmak
İmkanlarına sahiptirler. Bu amaçlarla hukuk zemininde yapılan anlaşmalar Lisans Sözleşmeleriyle disiplin altına alınmaktadır. Gerek lisans verenin ve gerekse lisans alanın hakları Marka Lisans Sözleşmeleri ile güvence altına alınmaktadır.