kumelendik telefon

Sosyal Medya

IP Ticarileştirme (Intellectual Property)

Kümelendik Platformu

Fikri Mülkiyet genel anlamda

Telif hakları

Eser sahibinin hakları

Bağlantılı haklar

Sınai mülkiyet hakları

Patent

Faydalı model

Marka

Endüstriyel tasarım

Coğrafi işaretler

olarak sınıflandırılmaktadır. Fikri Mülkiyet hukuku ile korunan buluşlar, tasarımlar ve yeni fikirler ; 

Devir,

Lisanslama,

Franchising,Özel Sözleşmeler ile Bilgi Transferi / Malzeme Transferi , 

Sermaye Katılımı  ( Contractual Joint Venture  & Equity Joint Venture )

Üniversitelerde Oluşturulan Bilginin Sanayiye ve Ticaret Hayatına Kazandırılması

yoluyla ticarileştirilebilir. Fikri emeklerin iktisadi değer taşıması sebebiyle ticarileştirilmesi önem arz eden bir konudur.

 

Kümelendik platformu IP ( Intellectual Property ) /Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi konusunda her aşamada danışmanlık hizmeti vermektedir.