kumelendik telefon

Sosyal Medya

Hakkımızda

Kümelenme Nedir ?

Kümelenme, aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, aralarında ticari ilişki bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya geldikleri örgütlenme modelleridir.

İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik destek sağlayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır.  Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan bağımsız şekilde var olan bir sistemdir. 

Kümelendik Platformu Nedir ?

Kümelendik Platformu

Kalkınma Ofisi Ltd.Şti. koordinasyonunda  konularında ihtisaslaşmış uzmanların üst kimlik olarak kümelendiği hizmet platformudur.
Hizmetlerini bölge,sorumluluk ve yetki kıstaslarıyla  tanımlanmış koordinatörler gözetiminde  vermektedir.

Ülke genelinde yaşanan bilgi kirliliğini aşacak birikime sahip uzmanlarımız;  işletmelerimizin ihtiyaç duydukları bilgi temelindeki donanım ihtiyacına cevap vererek ticaret hayatımızdaki bu büyük boşluğu doldurmaktadırlar.

Kümelendik Platformu :  bir büyük iddianın resmidir.
O iddiadır ki ; Kümelendik Platformu oluşum amacına uygun olarak ülkemizin her bir ilinde faaliyet gösteren tüm  işletmelerimizin  tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek birikim ve hareket kabiliyetine sahiptir.

Kendi konusunda ihtisaslaşmış departmanlar, birbirini tamamlayarak organizasyonel inovasyon ve sunumsal inovasyon sağlarlar. Ekibimiz puzzle’nin parçalarıdır.Bütünü oluşturduğumuzda ortaya bir resim çıkar ve bu resimde;

BAŞARI VARDIR,KAR VARDIR,AĞIZ TADI vardır.

Zaman Superman  zamanı değil WOLTRAN zamanıdır.

İdealimiz “iyi bir ekibin iyi bir oyuncusu olabilmektir”

Kümelendik platformu Ne Yapıyor ?

- Bir öğreti oluşturuyoruz,

- Bir duruş ortaya koyuyoruz,

- Organizasyonel ve sunumsal inovasyon oluşturarak iddiamızı ticaret hayatına taşıyoruz,

- Puzzlenin parçaları bir araya gelerek bir başarı hikayesini anlatan resim ortaya çıkarıyoruz,

- Kümelenme olgusuna emsal oluşturuyoruz.

 

Kümelendik platformu Nasıl çalışıyor ?  

- Kümelenme Platformumuzu samimiyet esasına dayalı olarak devam ettiriyoruz,

- Konularında uzmanlaşmış danışmanlar olarak
www.kumelendik.com adresinde kümeleniyoruz,

- Kümelendik platformunda "Lokalleşme ve İhtisaslaşma" ihtiyacına cevap veriyoruz,

- Güç birlikteliği yaparak çözüm ortaklarımızla beraber yürüyoruz.

- Büyüme stratejilerimizi çözüm ortaklarımızla ortaklaşa oluşturuyoruz.