kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

 

Kalkınma Planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda ve gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak , arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak , teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek , yenilikçi , Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı desteklenmesi amacıyla

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi hakkında karar yayınlanmıştır.

Verilecek destekler

 

-          GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

-          KDV İSTİSNASI

-          KDV İADESİ

-          VERGİ İNDİRİMİ VEYA İSTİSNASI

-          SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

-          GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

-          NİTELİKLİ PERSONEL DESTEĞİ

-          FAİZ DESTEĞİ VEYA HİBE DESTEĞİ

-          SERMAYE KATKISI

-          ENERJİ DESTEĞİ

-          KAMU ALIM GARANTİSİ

-          YATIRIM YERİ TAHSİSİ

-          ALT YAPI DESTEĞİ

-          KANUNLARLA GETİRİLEN İZİN ,TAHSİS,RUHSAT,LİSANS VE TESCİLLER İLE DİĞER KISITLAYICI HÜKÜMLER İÇİN İSTİSNA GETİRİLMESİ VEYA YASAL VE İDARİ SÜREÇLERDE KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEME YAPILMASI

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

KMELENDİK PLATFORMU    TEL : 0 850 532 58 63