kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Yatırım Teşvik Uygulamaları

Ülkemizde Yatırım Teşvikleri ;

-          Genel Teşvik Sistemi

-          Bölgesel Teşvik Sistemi

-          Büyük Ölçekli Yatırımlar

-          Stratejik Yatırımlar

olarak uygulanmaktadır.

A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ;

-          Ankara , Antalya,Bursa,Eskişehir,İstanbul,İzmir,Kocaeli,Muğla( 1.Bölge )

 

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya,Sakarya, Tekirdağ ve Yalova ( 2. Bölge )

 

illerinde yapılacak asgari 1.000.000.-TL’lik yatırımlarda

 

-          Balıkesir,Bilecik,Burdur,Gaziantep,Karabük,Karaman,Manisa,Mersin,Samsun,Trabzon,Uşak, Zonguldak

( 3. Bölge )         

Afyonkarahisar,Amasya,Artvin,Bartın,Çorum,Düzce,Elazığ,Erzincan,Hatay,Kastamonu,

Kırıkkale , Kütahya,Malatya,Nevşehir,Rize,Sivas ( 4.Bölge )       Adıyaman,Aksaray,Bayburt,Çankırı,Erzurum,Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde,Ordu, Osmaniye,Sinop,Tokat,Tunceli,Yozgat ( 5.Bölge )

               Ağrı,Ardahan,Batman,Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt,

               Şanlıurfa,Şırnak, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

             

               İllerinde yapılacak asgari 500.000.-TL’lik yatırımlarda

               - Gümrük vergisi muafiyeti.

               -  Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

               -  Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

  -  Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

 

desteği  uygulanır.

   

B – BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

  

Bölgesel olarak tanımlanan sektörler  ve yatırım tutarının karşılanması kaydıyla

 

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

Destekleri uygulanmaktadır. Bölgesel sektör ve asgari yatırım tutarı il bazında kontrol edilecektir.

  

C – BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

 Yatırım tutarı ve asgari yatırım tutarının karşılanması durumunda

           a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

Destekleri uygulanmaktadır.

 D – STRATEJİK YATIRIMLAR

  

-  Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

-   Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

-   Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

-  Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar Komisyon tarafından incelenerek  stratejik yatırım olarak  değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenerek

 

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

destekleri uygulanır.

 

Bölgeler özelinde detaylı bilgi almak için   info@kumelendik.com

 

Kümelendik Platformu