kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Ticarileştirme Süreci

Günümüz ticaret hayatında rekabet şartlarında  ticarileştirme” olgusu büyük önem kazanmıştır.  Ticarileştirme süreci büyük emekler isteyen uzun bir süreçtir.  Buna karşılık karlılık oranı yüksek  ve girilen risk yatırımlara oranla daha düşüktür.   İşletmelerin  evlilik veya  devralma süreçlerinde değerlemeye konu olan başlıklar duran varlıklar ve gayrimaddi duran varlıklardır. Gayri maddi duran  varlıklar marka, patent, tasarım, entegre devre topografyası veya coğrafi  işarettir.

Ticarileştirme ;   sınai mülkiyet haklarından  bir tanesinin  devredilmesi, satılması , kiralanması , sermaye katılım payı olarak konulması ve benzer  usullerle  ticari işlere mal  edilmesi olarak tanımlanabilir.   Ticarileştirme faaliyetlerinde  

-          Ticarileştirmeye konu olan ürünün türü

-          Ticarileştirilecek ürünün piyasada sahip olduğu itibarı

-          Sınai hakkın/haklarının   benzerleri ve rakipleri karşısında koruma gücü

-          Ticarileştirilecek ürünlerin etkili olduğu bölgeler , kapsadığı coğrafi alanlar

-          Hedef pazarlardaki   alım gücü

-          Rekabet şartları

Ve benzeri faktörler  belirleyici olmaktadır.

Ticarileştirme Projeleri ülkemizde yeni yeni şekillenmeye başlayan bir konudur. Teknoloji transfer Platformu ve Teknoloji Transfer Ofislerinin başarılı çalışmaları Ticarileştirme sürecinde beklenen Katma Değer oluşumunun başarısı da tayin edecektir.