kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Ticarileştirme Nedir?

 TİCARİLEŞTİRME

Günümüz ticaret hayatında yenilik olgusu büyük önem kazanmıştır. Sadece serbest rekabet ortamında faaliyet gösteren şirketlerimiz değil devlet kuruluşlarımızda ve eğitim kurumlarımızda da yenilik faaliyetleri yapılmaktadır. Ana başlıkta inovasyon olarak adlandırılan yenilik kavramı rekabet ortamında üstünlük sağlamak ve büyüme konusunda temel belirleyici araçlardan bir tanesidir.  Hayata geçirilen yeni ürünler , yeni prosesler, yeni organizasyonlar, yeni sunumlar ve bunun gibi bir çok yenilik sahiplerine büyük kazançlar oluşturabilmektedir.  Yeniliklerin kazanca dönüştürülebilmesi için ticari faaliyetlerde bulunma gerekliliği vardır. Ticarileştirme olarak tanımladığımız yeniliklerin ticarete konu edilerek katma değer oluşturulması, günümüz rekabet şartlarında şirketlerin temel dayanaklarından bir tanesidir.

            Ticarileştirme faaliyetlerinin başarıyla sürdürülebilmesi için güçlü bir hukuk sisteminin varlığı temel gerekliliktir. Büyük zahmetlerle oluşturulan yeniliklerin, fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından çalınmasının önlenebilmesi ve tüm hakların fikir sahibi tarafından kullanılabilmesi ancak güçlü bir hukuk sistemi sayesinde olabilecektir. . Ülkemizde Sınai Mülkiyet Ürünleri için  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Telif Hakları için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlüktedir. Ancak Telif Hakları Kanun Tasarısının yakın bir zamanda kanunlaşacağı beklentisi vardır.

            Mer-i mevzuatımızda Sınai Mülkiyet Araçları olan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret ve Entegre Devre Topografyaları tescil müessesesi ile mülkiyeti elde edilerek ticarileştirme faaliyetine konu edilebilmektedir. Sınai Mülkiyet Hakları satış, devir, kiralama vb usullerle ticarete konu edilerek katma değere dönüştürülebilmektedir.

            Katma Değer oluşturduğu, bunun yanı sıra istihdamı destekleyici faaliyetler olması hasebiyle ticarileştirme faaliyetleri devletler tarafından desteklenmektedir. Ülkemizde de ticarileştirme faaliyetleri desteklenen konular arasında yer almaktadır. Destek veren başlıca kurumlar ; Kosgeb , TTGV , Tübitak, Bilim – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Kalkınma Ajansları ,  Kalkınma Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı’dır. Kurumların vermiş olduğu destekler ağırlıklı olarak Ticarileştirme Faaliyetleri,  Girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarının bütününü kapsamaktadır.  Ticarileştirme faaliyetlerinin doğal olarak girişimcilik ve ar-ge faaliyetleriyle bütünlük oluşturması verilen desteklerden yararlanma oranını ve elde edilecek verimi artıracaktır.

 

 

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Kümelendik Platformu Ticarileştirme Birimi