kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Teknoloji Transfer Ofisleri/ Tto Ve Ticarileştirme

Büyük emeklerle oluşturulan yeni teknolojiler, inovasyonlar, fikirler günlük hayatımıza kısa sürede girmekte ve geniş kitlelere ulaşmaktadır.   İletişim kanallarının internet, televizyon ve diğer bilişim teknoloji kanallarıyla açılması ; oluşturulan yeni teknolojilerin ve fikirlerin her kesime ve her alana kolayca ulaşmasını sağlamaktadır. IP Intellectual Property  olarak adlandırılan Fikri Mülkiyet ; iktisadi  değer taşıyan fikirleri ve buluşları “fikri hukuk” kanalıyla korumaktadır.

Fikri Mülkiyet hukuku ile korunan

·         Telif hakları

-       Eser sahibinin hakları

-       Bağlantılı haklar

·         Sınai mülkiyet hakları

-       Patent/Faydalı model

-       Marka Tescil

-       Endüstriyel tasarım

-       Coğrafi işaretler

Devir, Lisanslama, Franchising,Özel Sözleşmeler ile Bilgi Transferi / Malzeme Transferi,Sermaye Katılımı ( Contractual Joint Venture  & Equity Joint Venture ) ve Üniversitelerde oluşturulan Bilginin Sanayiye ve Ticaret Hayatına Kazandırılması yollarıyla ticarileştirilebilir.

Teknoloji Transfer Ofisleri Üniversitede üretilen fikri değerlerin TİCARİLEŞTİRME kanallarıyla sanayi ile buluşmasına ve fikri mülkiyetten katma değer oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Kümelendik Platformu TİCARİLEŞTİRME ana başlığında

-       Marka Tescil

-       Patent Tescil

-       Tasarım Tescil ve

Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi konusunda büyük bir birikime sahiptir.

-       Fikri Mülkiyetin  tesis edilmesi,

-       Fikri Mülkiyetin Değerlemesi

-       Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi

aşamalarında danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır.

Murat KUŞ

Marka & Patent Vekili

info@kumelendik.com