kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Sınai Mülkiyet Kanunu

 Marka Tescil İşlemlerini de kapsayan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarih  29944 sayılı resmi gazetede yayınladı.

 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Marka Tescil , Patent Tescil , Tasarım Tescil ve Coğrafi İşaret Tescil konularında önemli değişiklikler içeriyor. En önemli değişiklik Ticarileştirme konusunda gözümüze çarpıyor.  Ticarileştirme konusunda Üniversitelerimizde üretilen değerler ve akademisyenlerimize kanunda önemli yer verildiği görülüyor. Genel anlamda kanunda gördüğümüz önemli değişiklikler ;

 

-          Türk Patent Enstitüsü’nün yeni ismi Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

-          551,554,555,556 sayılı KHK’lar yeni kanunda toplanarak Patent, Marka ,Endüstriyel Tasarımların ve Coğrafi İşaretlerin  korunması Sınai Mülkiyet Kanununda toplandı

-          Kalkınma Planında yer alan “ticarileştirme” konusuyla ilişkilendirilmek üzere Yeni Kanunla Üniversiteler kurum olarak patent korumasından yararlanacak ve öğretim üyeleri ile gelir paylaşımı yapılabilecek

-          Resmi Marka Bülteninde askı süresi 2 aya indirildi.

-          Marka Tescil süreci 7 aya kadar çekilebilecek.

-          Kullanılmayan markaların iptali konusunda Türk Patent ve Marka Kurumuna iptal yetkisi veriliyor

-          Renk , Koku ve Ses markaları mevzuatımıza dahil oluyor.

-          Sınai Mülkiyet Kanunu “ Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.” Hükmünü içeriyor.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Kümelendik Platformu

www.kumelendik.com