kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Sanayi 4.0 Sürecinde Ticarileştirme Olgusu

İlk kez  2011 yılında Almanya’da gündeme gelen  Sanayi 4.0 ( Endüstri 4.0 ) olgusu  çok büyük bir devrimi ifade etmektedir.  Aynı zamanda çok zorlu bir süreci ifade eden ve Sanayi 4.0  (Endüstri 4.0) olarak tanımlanan 4. Sanayi devrimi tüm dünyada büyük bir hızla ilerlemekte ve milyar dolarlarla ifade edilen bütçeler ayrılmaktadır.  1990 yıllardan sonra  İnternet teknolojilerinin  sınır tanımadan tüm dünyaya hakim olması neticesinde  ileri teknolojiler  bir çok konuda olduğu gibi haberleşme ve üretim sürecinde de etkili olarak kullanılmaktadır.  Üretim sürecinde kullanılan ileri teknolojiler ; makineleri birbirine bağlayarak  siber fiziksel sistemleri oluşturabiliyor.

Akıllı kalem ,akıllı saat, akıllı tahta , akıllı bina , akıllı kıyafet , akıllı kovan, akıllı kümes ve bir çok akıllı metadan sonra akıllı fabrikalar bütün kudretiyle artık karşımızda olacaklar.  Akıllı Fabrikalarda yöneticilerde akıllı robotlar olacak. Görünen fotoğrafta insan faktörü ortadan kalkacak ve insan gücünden bağımsız olan robotlar üretim sürecinin neredeyse her aşamasına dahil olacaklar.     Yüzeysel bir bakış açısıyla  Sanayi 4.0 olgusunun temel bileşenlerinin ;  bilgisayar , bilişim ve internet teknolojileri olduğunu söyleyebiliriz.  İş hayatında  WhatsApp   kullanımının bile getirdiği kolaylıkları düşündüğümüzde   Sanayi 4.0 olgusunun  hayatımıza neler getirip neler götüreceğini , hayatımızı nasıl ve ne yönde değiştireceğini tahmin etmek pek mümkün olmuyor. Ancak elimizdeki somut verilerle bazı değerlendirmelerde ve önermelerde bulunabiliriz.  Sermaye yeterliliği, çalıştırılan kalifiye eleman, üretilen patent sayısı, şirketlerin Ar-Ge’ye ayırdıkları pay, Ür-Ge’ye ayrılan pay ve benzeri her türlü kriter açısından ülkemizde faaliyet gösteren  milli işletmelerimiz Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ölçeğinde küçük işletmeler.  Bunun  nedeni ise ülkemizde ne yazık ki; ortak çalışma kültürünün olmayışı. Oysa uluslararası rekabet ortamında büyük sermaye vücuda getirerek  yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, aktif pazarlama ve ulaşım imkanlarının oluşturulması ,  kalifiye elamanların  istihdam edilmesi ve ürün çeşitlemesine gidilebilmesi için bütünleşme fevkalade önemli ve belirleyici bir kavram. Ne yazık ki ülkemizde olmadığı gibi yakın coğrafyamızda da beraber çalışma kültürü yok.  Tüm dünyadaki gelişmelere baktığımızda şirket evlilikleri ve devralmalar konusunda yeteri kadar iyi bir durumda değiliz. Diğer taraftan kooperatif ve küme modelini tam anlamıyla henüz uygulayamıyoruz.

Böylesine bir fotoğrafta ülkemizin yetişmiş insan gücü başta olmak üzere tüm zenginliklerini seferber ederek küçük ama   etkili adımlar atma mecburiyetimiz var.  “Ticarileştirme”  konusunda devletimizin  uyguladığı politikaların genişlik ve derinlik kazanması şayan-ı arzumuz.  Tüm dünyada üretimin aşırı pahalılaşması , bunun karşılığı olarak ciddi riske giriliyor olması “ticarileştirme” olgusuna ayrı bir önem yüklüyor. Mülkiyeti edinilmiş fikri mülkiyet haklarının satışı, devredilmesi, kiralanması, sermaye payı olarak konulması ve benzer usullerde ticari faaliyetlere konu edilmesi ile katma değer oluşturulması olarak tanımlayacağımız Ticarileştirme olgusu günümüzde milli ekonomilerin en temel dinamiklerinden bir tanesi .

Ticarileştirilerek katma değer sağlanan  fikri mülkiyet hakları sayesinde Sanayi 4.0 sürecine dahil olabilir ve rekabet şartlarında atılacak adımlar için hazırlıklı olabiliriz.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Kümelendik Platformu