kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Reklam Ve Marka Tescil

Günümüzde ulusal ve uluslararası ekonomilerin neredeyse tamamı  serbest piyasa ekonomisine göre işlemektedir.   Ticaret yapma özgürlüğü ve rekabet , serbest piyasa ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla serbest rekabetin en önemli unsurlarından biri  marka tescil diğeri de reklamdır.  Reklamlar ; tüketicileri, üreticileri, birbiriyle rekabet halinde bulunan işletmeleri mallar ve hizmetler konusunda bilgilendirir.   Üreticiler ve satıcılar reklam aracılığıyla mallarını veya hizmetlerini tanıtarak ,bu malların ve hizmetlerin  satılmasına gayret sarf ederler. Duyuru, haberdar etme, tanıtma ve ikna etme özellikleri ile malın veya hizmetin içeriği ve özellikleri reklam sayesinde ön plana çıkartabilirler.

Üretim metodu, içeriği, tüketiciye sağladığı faydalar, fiyatı, menşei ve benzer bir çok konu ; malları veya hizmetleri diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayrıldığı için bu farklılığı ortaya çıkaracak olan marka tescil olgusudur. İşletmeler marka tescil ile vücut bulacak mal ve hizmetlerdeki farklılıklarını reklam stratejileri ile destekleyerek rekabet üstünlüğü sağlayacaklardır.