kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Rekabet Ve Seo (Arama Motoru Optimizasyonu ) Çalışması

Rekabet; üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür.

Rekabet gücü ticaret hayatında belirleyici olan en temel unsurdur. Günümüzde rekabetin olmadığı bir alan olmaması nedeniyle ticaret hayatında hedeflere ulaşmak rekabet gücünün üstünlüğü sayesinde olacaktır.

Rekabet, serbest piyasa şartlarında işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri, değişikliklere ayak uydurabilmeleri, ani değişen şartlara kısa zamanda uyum sağlayabilmeleri, girişimcilik ve rakip firmalardan önce müşterilere ulaşılması vb bir çok dinamik unsuru içinde barındırmaktadır.

Bu unsurlardan en önemlisi muhakkak işletmelerin tanınırlığı ve göz önünde olmalarıdır. SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU çalışmaları bu konuda fevkalade önem arz etmektedir.  Günümüzde teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi ülke ekonomilerinin arasındaki sınırları da kaldırmış ve küresel ekonomi oluşmuştur. Bilişim teknolojilerinin geniş bir alana büyük bir hızla ulaşabiliyor olması işletmeleri rekabet edebilirlik açısından SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU çalışması yapmalarına mecbur bırakmaktadır. 

Ticaret hayatındaki rekabet olgusu; teknoloji alanındaki gelişmeleri, bilişim teknolojilerindeki yenilikleri, inovasyon oluşumlarını  kaldıraç olarak kullanmaktadır. Bu kaldıracı oluşturan en önemli strateji aracı şüphesiz SEO  ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU çalışmasıdır.

SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU ÇALIŞMASI işletmelerin oluşturdukları farklılıkları geniş bir kitleye “Google aramalarında üst sıralarda yer almak” gibi kriterlerle ulaştırırken büyük bir müşteri kitlesiyle buluşma ve müşterinin işletmeye odaklanması imkanı nı sağlamaktadır.

SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUNUN işletmelere kazandırdığı en temel hususlar

-          Geniş kitlelere tanıtım yapılabilmesi

-          Geniş kitlelere ulaşarak iletişim kurulması imkanı

-          Verimliliği artırılması

-          Düşük Maliyetlerle Pazarlama imkanı

-          Üretimde ve pazarlamada esneklik sağlama

-          Oluşturulan yeniliklerin kısa zamanda geniş kitlelere duyurulması imkanı

şeklinde sıralanabilir.

SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU  çalışmalarının işletmelere sağladığı en büyük kazanım ise hiç şüphesiz ki İNTERNETTE ARAMA & İNTERNETTE BULUNMA kriterleri karşısında ön planda olmaktır. Dijital Pazarlamanın bu kadar büyük, geniş ve derin bir alana sahip olduğu günümüz ticaret hayatında SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU çalışmasının etkin olarak yapılmaması rekabet ortamında işletmelerde zafiyet oluşturmaktadır.

SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYON çalışmasının başarılı olmasındaki temel faktörler ise;

-          Hedef pazarların tayini,

-          Hedef bölgenin tayini

-          Anahtar Kelimeler in doğru seçimi ve

-          SEO çalışmasında istikrar ve disiplinli takip işlemidir.

Müşterilere ulaşılabilirlik, tanınırlık ve iletişim açısından performans değerlemesi yapılarak stratejilerde uygun görülen değişikliklerle istikrarın yakalanması   SEO çalışmalarında başarılı olunmasında önem arz etmektedir.

Sonuç olarak rekabet üstünlüğü açısından tek belirleyici olan SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU değildir.  Ancak diğer temel bileşenlerle bir-e bir ilişkili olması hasebiyle SEO ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU çalışması Rekabet edebilirlik ve rakiplere üstünlük sağlama açısından büyük önem taşımaktadır.