kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Markada Tanınmışlık Kavramı

Marka Tescil sürecinde Tanınmışlık kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Markalar ticari mallar için veya sunulan hizmetler için tescil edilerek kullanılırlar. Bu malları veya hizmetleri  kullanan tüketici kesimleri farklılık gösterebilmektedir.  Tanınmış marka olgusunu tüm mal veya hizmet sınıflarında aynı kriterlerle değerlendirme imkanı yoktur. Temizlik, gıda, giyim eşyası  vb gibi toplum tarafından devamlı talep edilen ve çok geniş kitleler tarafından kullanılan/takip edilen mallarla spesifik bir  iş kolunda kullanılan mallar aynı olmayacaktır.

Tanınmışlık kararında markanın kullanıldığı mal ve hizmetler, markanın hitap ettiği toplum kesimi, markanın kullanıldığı coğrafi alan önemli değerlendirme kriterleridir. 

 

Tüm dünyada iletişim kanallarının açılmış olması televizyon yayınları, internet ve diğer iletişim kanalları markanın etkilemiş olduğu toplumsal kesimi genişletmektedir. Bu genişleme tanınmışlık değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. 

 

Markanın hitap ettiği, duyulduğu, görüldüğü toplum kesimi, markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliğine göre de değerlendirilmelidir. Karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde dikkate alındığı gibi, mal ve hizmetin niteliği ve hedef aldığı alıcı kitlesi toplumun ilgili kesiminin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Mal ve hizmetlerin niteliği gereği, her kesimden tüketici grubuna, özel bir tüketici grubuna ya da gruplarına veya uzmanlık gerektiren bir tüketici grubuna hitap etmesi hallerine göre tanınmışlığın aranacağı ilgili kesimin kapsamı farklı değerlendirilmelidir.

 

Markanın tanınmışlık incelemesinde söz konusu olan toplumun ilgili kesimi değerlendirilirken markanın fiili tüketicileri yanında potansiyel tüketicilerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Potansiyel tüketicilerden anlaşılması gereken ise marka ile doğrudan değil dolaylı olarak temas kurulması halidir. Bu temas, aynı mal ve hizmet için diğer bir markanın kullanılması sırasında olabileceği gibi, reklam faaliyetleri aracılığıyla da kurulabilir.

 

Markanın, korumanın talep edildiği ülkede tanınmışlığa sahip olması gerekir. Bu anlamda ilgili coğrafi alanda tanınmış olma, tüm ülke genelinde bilinir olmayı değil, ilgili ülkenin önemli bir kısmında bilinirliğe sahip olmayı ifade eder.

 

Tanınmışlık, çeşitli faktörlerin etkisiyle (piyasa koşulları, tanıtım faaliyetleri, pazar payı vs.) zaman içerisinde değişkenlik gösteren bir olgudur. Tanınmışlığın belirlenmesinde önemli olan tanınmışlık iddiasının ortaya atıldığı zamana göre değerlendirme yapılmasıdır.