kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Yenileme Süresi

Ülkemizde markalar  on yıllık süre için koruma altına alınırlar. On yıldan on yıla arzu edildiği kadar süre uzatımı yapılabilir. On yıllık tescil tarihinden itibaren değil  başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Marka Yenileme ile alakalı  işlemler  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunumuzun   23.maddesinde düzenlenmiştir.  6769 sayılı kanunda marka tescillerinin ; başvuru tarihinden  itibaren on yıl süre ile korunduğu  açıklanmaktadır. Arzu edildiği takdirde tescil edilmiş markalar onar yıllık süreler halinde uzatılabilir.

                Marka Yenileme işlemi  , koruma süresinin sona ereceği tarihten önceki altı ay içinde yenileme ücretinin yatırılması ve dilekçe ile talep edilerek yapılmaktadır. Koruma süresi içinde yenileme işlemi yapılmamışsa ; marka yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde  ücret ödemek suretiyle  yapılabilir.

                31.12.2017 tarihine kadar

-          Koruma süresi içinde online yapılacak marka yenileme harcı   710,0 TL

-          Koruma süresi geçmiş ve online yapılacak marka yenileme harcı  1.065,0 TL’dir.