kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Yenileme

Tescil edilmiş olan markalar ; koruma tarihinden itibaren 10 yıl süre sonra yenileme harcı yatırılarak yenilenebilir. Koruma süresi bitmiş olan bir marka,  yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.  Yenileme işlemi ;  Marka Vekiline vekaletname verilmesi ve yenileme maliyetinin ödenmesi ile yapılabilir.

Marka Yenileme işlemi  ; koruma süresinin bittiği  ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde  yapılabilir.  Süresi içinde marka yenileme başvurusunun yapılmaması durumunda , ek ücret  yatırılması suretiyle , koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir. Marka Yenileme  işlemi her marka için ayrı yapılır.

Kümelendik Platformu marka tescil işlemleri ve marka yenileme işlemleri konusunda müşterilerine hizmet vermektedir.

 

www.kumelendik.com

destek@kumelendik.com