kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil ve Marka Vekilliği Hakkında

 

Marka Tescil işlemleri konusunda ülkemizde tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür.  Marka Tescil ve işlem kayıtları ; Türk Patent Enstitüsü Marka Dairesi Başkanlığında tutulmaktadır.

Marka Vekilleri ise Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlem yapmaya yetkili kişilerdir. Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yeterlilik sınavını kazanan ve Marka Vekili olarak sicil kaydını yaptırmış Marka Vekilleri Türk Patent Enstitüsü nezdinde;

-          Marka Tescil Başvurusu

-          Marka Tescil Belgesi Düzenlenmesi

-          Marka Yenileme,

-          Marka Devir İşlemleri,

-          Marka Lisans Kaydı İşlemleri

-          Resmi Marka Bülteninde Yayına İtiraz

-          Marka yayınına Yapılmış İtiraza Karşıt Görüş Hazırlanması

Vb  işlemleri yapmaktadırlar.

Marka Vekilleri ve Patent Vekillerinin Sicil Kaydı Türk Patent Enstitüsü nezdinde sorgulanabilmektedir. İş hayatında yaşanan bilgi kirliliği neticesinde bazı işletmelerimizin büyük sıkıntılar yaşadığına üzülerek  şahit olmaktayız.

Kümelendik Platformu olarak Kalkınma Ofisi bünyesinde işletmelerimize yetkilerimiz çerçevesinde direk kendimiz hizmet vermekteyiz.

Kümelendik Platformu olarak Marka Tescil işlemlerini 523 Sicil Numarası ile Türk Patent Enstitüsü Siciline kayıtlı Marka Vekili ve Patent Vekili Murat KUŞ yetkisi ve imzası ile yapmaktayız.

İşletmelerimizin MARKA TESCİL, MARKA YENİLEME ve diğer işlemlerinde vekaletname verecekleri ve ücret ödeyecekleri kişilerin MARKA VEKİLLİK BELGELERİNİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ NEZDİNDE  sorgulamaları fevkalade önem arz eden bir konudur.