kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil Sürecinde Kullanım İspatı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunumuz bir çok yenilik içermektedir. Bu yeniliklerden en önemlilerinden bir tanesi  Sınai Mülkiyet Kanunun 19. Maddesinde düzenlenen kullanım ispatına ilişkindir.  Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası (Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.)   dayanağında  yapılan itirazlarda marka tescil başvuru sahibinin ; itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep etme hakkı vardır. Dolayısıyla itiraz gerekçesi markaların kullanım ispatına konu olabilmesi için tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte kullanımın ispatlanacağı dönem ise itiraza konu başvurunun rüçhan veya başvuru tarihinden önceki beş yıllık süreyi kapsamaktadır.

 

Marka Tescil sürecine yapılan itirazlarda Deliller türlerine göre tasniflenerek ve numaralandırılarak liste halinde sunulmalıdır.

-          Sunulacak her bir belgenin en üstünde ilgili olduğu markanın tescil numarası yer almalıdır.

-          Sunulacak delillerin 100 sayfayı aşmaması tavsiye edilmektedir. Yazılı olarak sunulamayacak sesli/görsel içerikli delillerin manyetik, optik veya benzeri kayıt taşıyıcılar vasıtasıyla sunulması gerekmektedir.

-          Sunulacak delillerin sayfa numaraları ve toplam sayfa sayısı belirtilmelidir.

-          Belgeler ve ekleri a4 formatında taranmalıdır.

-          Sunulacak bilgi ve belgeler ciltli veya zımbalı olarak gönderilmemelidir.

 

-          Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.

 

-          Delil olarak ürün numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.