kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil Ve Marka Çeşitleri

Marka ,  bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka tescil

-          Ticaret Markası

-          Hizmet Markası

-          Ortak Marka

-          Garanti Markası

olarak mevzuatımızda yer almaktadır.

 Uygulamada

-          Tanınmış Markalar

-          Koku Markaları

-          Tat Markaları

-          Ses Markaları

-          Hareket Markaları

-          Renk Markaları

gibi marka çeşitleri karşımıza çıkmaktadır. Bu marka çeşitleri içerisinde Tanınmış Markalar gibi Paris anlaşması temelinde ve mevzuatımızda önemli yer tutan markalar olduğu gibi henüz ölçme ve değerlendirme kabiliyeti olmaması sebebiyle belgelendirilemeyecek tat markaları gibi markalar bulunmaktadır. AB uyum sürecinin tamamlanması ve Markaların Korunması hakkında tasarının kanunlaşmasını müteakip değerlendirmelerin daha belirleyici kriterler üzerinden yapılabileceği açıktır.

 

Murat KUŞ
Marka & Patent Vekili