kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

MARKA TESCİL VE TİCARİLEŞTİRME

Ülkemizde   Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşması ve derinlik kazanması sevindirici gelişmelerdir. Bu olumlu gelişmelerle beraber üretilen “yeniliklerin”  MARKA TESCİL ile TİCARİLEŞTİRİLMESİ de fevkalade önemli bir ihtiyaçtır.  Başlangıç aşamasından itibaren malın/hizmetin  piyasaya arz edilişine kadar olan süreçte katma değer oluşturacak olan TİCARİLEŞTİRME boyutu MARKA TESCİL üzerine inşa edilmektedir. Bu çerçevede İnovasyon girişimlerinin MARKA TESCİL üzerinden TİCARİLEŞTİRİLMESİ ; rekabet  üstünlüğü oluşturulmasında  kolaylıklar ve üstünlükler sağlayacaktır.    Keza nihai ürün veya ara ürün çıktılarında  teknolojik ürünlerin Patent , Endüstriyel Tasarım ve MARKA TESCİL ile mülkiyetinin edinilmesi TİCARİLEŞTİRME için olmazsa olmaz şarttır.

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı’nın hedefleri ;

· Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün ve marka sayısının artırılması

· İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin payının artırılması

· Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi ve özel sektörde istihdamının artırılması

· Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılması

· Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) sektör odaklı hale getirilmesi

· Yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi

· Teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılması

olarak yer almıştır.

                Programın bileşenleri ve bileşen yetkilileri ise ;

1. Bileşen: Öncelikli Alanlarda Ticarileştirmenin Desteklenmesi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2. Bileşen: Beşeri ve Fiziksel Altyapının Güçlendirilmesi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. Bileşen: Teknolojik Ürünlere Yönelik Yerli Üretim ve İhracatın Artırılması / Ekonomi Bakanlığı

4. Bileşen: Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5. Bileşen: Teknoloji Transferine Yönelik Mekanizmaların Oluşturulması / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.

 

Görüleceği üzere ülkemizde son yıllarda MARKA TESCİL başvurularındaki büyük artış arkasından TİCARİLEŞTİRME olgusunu da ileriye taşıyacaktır. Şimdiye kadar isim tescili olarak anlaşılan MARKA TESCİL kavramı bundan sonra TİCARİLEŞTİRME olgusu ile katma değer oluşturan ve iktisadi değer taşıyan bir mülkiyet olarak değer kazanacaktır.

                Kümelendik Platformu  asli konusu olarak  MARKA TESCİL  işlemleri ve  TİCARİLEŞTİRME konusunda danışmanlık & vekillik hizmeti vermektedir.

 

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

info@kumelendik.com