kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

MARKA TESCİL VE REKABET STRATEJİSİ

Rekabet ortamında  işletmelerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamak ve sağladıkları üstünlükleriyle beraber  işletme hedeflerine ulaşma yolundaki faaliyetleri Rekabet Stratejisi olarak değerlendirebiliriz.  Rekabet stratejisinde rakiplere karşı  üstünlük oluşturacak farklılıklar ve yenilikler MARKA TESCİL ile anlam bulacaktır. İşletmenin ürün ve hizmetlerini diğer işletmenin ürün ve hizmetinden ayırt edecek özel isimler, logolar, sloganların mülkiyeti  MARKA TESCİL ile sağlanacaktır.

İşletmeler ürün ve hizmetlerinin kimliği olmasının yanı sıra ;

-       Ürün ve hizmetlerine katma değer oluşturması

-       Ürün ve hizmetlerinin kalitelerini müşterilerine anlatması

-       Kurumsallaşma yolunda ilerleme

-       Ticarileştirme yoluyla katma değer sağlaması

amacıyla MARKA TESCİL yaptırmaktadır.

İşletmelerin ödenmiş sermayelerinin yanı sıra gayri maddi haklar içerisinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları piyasada büyük ticari varlıklara dönebilmektedir. İşte bu noktada piyasada büyük ticari değerlere ulaşmış  ve  MARKA TESCİL ile mülkiyeti edinilmiş markalar işletmelere büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

Bu çerçevede Rekabet Stratejileri içinde rekabet üstünlüğü , rekabet üstünlüğü için ise MARKA TESCİL  vazgeçilmez bir unsurdur.