kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

MARKA TESCİL VE MARKALAŞMA SÜRECİ

Serbest Piyasada birbirleriyle rekabet eden  işletmeler ; kendilerine özel /orijinal markalar oluşturarak rakipleri karşısında avantaj elde etmek isterler.  İşletmelerin kalite anlayışı, tüketici zevk ve tercihleri, hizmet standartları, teslim süresi gibi geniş bir konsepti içeren MARKA TESCİL ve Süreçleri önem arz etmektedir.

MARKA TESCİL ; “Ticaret Markası”, “ Hizmet Markası”, “Ortak Marka” ve “Garanti Markası” olarak  yapılabilir. Piyasaya mal ve hizmet arz eden işletmeler, aracı firmalar ve nihai tüketiciler açısından MARKA TESCİL olgusu belirleyici olması ve tercih edilebilirlik açısından  önemlidir.

MARKA TESCİL süreci ile başlayan MARKALAŞMA olgusu uzun ve kesintisiz emek verilmesi gereken bir süreçtir.

Markalaşma süreci Lisans Anlaşmaları, Reklam & Tanıtım , Propaganda , Algı Yönetimi iletişim, satış & pazarlama ve halkla ilişkileri içinde barındıran dinamik bir süreçtir.

Markalaşma Süreci Aşamaları genel çerçevede

      -          Marka tescil

-          Pazar Araştırması

-          Kurumsal Kimlik Çalışması

-          Marka Stratejisi

-          Pazarlama Stratejisi

-          Reklam Stratejisi

-          Sosyal Medya Planlaması

-          Bayii Anlaşmaları

-          IP Ticarileştirme

 

olarak tanımlanabilir.

Markalaşma sürecinde nihai tüketicileri markadan haberdar etmek , markanın temsil ettiği farklılıklar konusunda bilgilendirmek, algı yönetimi oluşturmak  ve markayı devamlı göz önünde tutabilmek önemlidir.  Tüm bu faaliyetler yardımıyla marka ile tüketici arasında bir bağ oluşturabilmek “markalaşma sürecinde” önemli mesafeler alınmasını sağlayacaktır.

MARKA TECİL  ile mülkiyeti sağlanan markalar ;

 

-          Ürün/Hizmet Kimliği ile İşletmenin  ve ürün/hizmet  imajının yerleştirilmesini sağlar.

-          İşletmelerin satışlarını ve rekabet gücünü artırır.

-          Tüketici nezdinde itibar oluşturmuş markalar ; seri markalar oluşmasına ve ürün çeşitlemesine gidilmesini kolaylaştırırlar. Dolayısıyla işletmeler daha geniş  bir alana daha çok alternatif ürünler ve markalarla ürün/hizmet arz edebilirler.

-          Piyasada daha önce başarılı olmuş bir marka, ürün hattında yeni ürünlerin eklenmesini kolaylaştırır.

-          Marka imajı ile karlılık oranı yükseltilebilir.

-          Nihayetinde tüm bu çalışmalar işletmenin rakiplerine karşı Rekabet Üstünlüğü sağlaması ve karlılık oranının yükseltilmesi içindir.

 

Markalaşma sürecinde 

-          Marka Stratejilerinin canlı tutulması

-          Satış & Pazarlama faaliyetlerinin devamlı desteklenmesi

-          Fiyat politikasının devamlı kontrol edilmesi

-          Rekabet şartlarının devamlı kontrol edilmesi

-          Reklam Faaliyetlerinin canlı tutulması 

gerekmektedir.

 

Rekabet ortamının durmadığı ; aksine her geçen gün zorlaştığı bir ortamda  işletmeler MARKA TESCİL ile başlattıkları MARKALAŞMA sürecini devamlı olarak takip etmeli ve günlük gelişmelere adapte etmelidirler. Markalaşma faaliyetleri kurumsal çatı altında bir bütün olarak yapılabileceği gibi MARKA TESCİL süreci bitmiş her bir marka için ayrı stratejiler sağlanarak ayrı ayrı çalışmalar yapılabilir.

MARKALAŞMA süreci  ; MARKA TESCİL ile başlayan ve Rekabet Avantajı sağlayarak rekabet ortamında üstünlüğünü devamlı korumayı amaçlayan  bir süreçtir.