kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

MARKA TESCİL VE KÜRESEL MARKA

Bölgesel ve Küresel Entegrasyon ulusal sınırları ortadan kaldırmış,  dünyanın bir ucunda yaşanan gelişmenin diğer ucunda aynı anda duyulur, öğrenilebilir hale getirmiştir. 

Aynı şekilde dünyanın herhangi bir yerinde yapılan yenilik veya buluş veya inovasyon dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak duyulur hale gelmiştir. Dolayısıyla artık işletmeler kendi bulundukları şehirde veya ülkede değil dünyadaki diğer ülkelerdeki işletmelerle rekabet etmek durumunda kalmışlardır.  Bu rekabet ortamında işletmelerimizin diğer ülkelerdeki işletmelere üstünlük sağlaması mal ve hizmetlerini satabiliyor olması küresel ölçekte yapılacak “marka tescil” ile olacaktır. İşletmelerimiz ürün ve hizmetlerindeki farklılıklarını mülkiyetini edindikleri “marka tescil “ile uluslararası ticarette söz sahibi olacaklardır.

Marka tescil sayesinde uluslararası ticarette söz sahibi olan işletmelerimiz markalarını lisans sözleşmeleri ile kiraya verebilecek ve IP Ticarileştirme sürecine de dahil olabileceklerdir. Bu şekilde gayrimaddi varlıklarla büyük katma değerler oluşturarak milli ekonomimize de katkı sunmuş olacaklardır.