kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

IPARD Hibe Programı

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)


BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak
isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR
Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji
Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı
*
5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*


PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu
Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için
geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
* Bu alanlar ile ilgili Kurumumuz daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın
uygulanacağı iller aşağıdadır.


Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar-Ağrı-Aksaray-Amasya-Ankara-Ardahan-Aydın-Balıkesir-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Çorum-Denizli-Diyarbakır-Elazığ-Erzincan-Erzurum-Giresun-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Karaman-Kars-Kastamonu-Konya-Kütahya-Malatya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Uşak-Van-Yozgat


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD II Programın güncel hali, Bakanlığımız
(www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet
adreslerinden
(www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvuru kuralları için, Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet
adresinden
(www.tkdk.gov.tr) ve İl Koordinatörlüklerinden temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve
bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve
bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden
(www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.


BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
IPARD II Uygulama dönemi prosedürleri için Hazine Müsteşarlığından onay alınmış fakat Avrupa
Komisyonu onayı beklenmektedir.
Avrupa Komisyonu onayı sürecinde olası prosedür değişiklikleri neticesinde Kurumumuz ilave bilgi ve
belge isteyebilir. Bu nedenlerle sözleşme imzalamaya hak kazananların listesinin ilanı ve sözleşme
imzalama süreci başvuru sahipleri için uzayabilir. Sözleşmeler, Finansal Anlaşma imzalandıktan ve
Avrupa Komisyonu onayı geldikten sonra imzalanacaktır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

 

info@kumelendik.com