kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Hizmet Markaları

Hizmet markası ; bir işletmenin sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin sunduğu hizmetlerden veya aynı işletmenin farklı hizmetlerini birbirinden ayırt etmek için kullanılan özel isimler dahil semboller, sözcükler, logolar, işaretlerdir. Sloganlar da marka olarak tescil edilebilirler.

İşletmenin hizmetini duyurmasına yaran her araç markayı oluşturan işaret sayılır. Kelimeler ve kelime kombinasyonları, görsel algı ve işitsel algı hizmet markalarının ayırt ediciliğinin tespitinde öncelikli kriterlerdir.  Ticaret markaları için uygulanan kriterler değerlendirme ve değerleme ölçülerinin hepsi hizmet markaları için de uygulanabilir. Markaların tümünde geçerli  en temel kriter olan “ayırt edicilik” kriteri hizmet markalarında uygulanmaktadır ;

Hizmet Markalarının Marka Tescil Sürecinde ;

 

Sunulan hizmet özelinde kullanılacak markalarda tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı , kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez.  Bu durumda benzerlik değerlendirmesi  markanın tanımlayıcı unsur dışında kalan ibare(ler) esas alınarak yapılır. Tanımlayıcı unsurun markaya ek bir ayırt edici nitelik kazandırmadığı dikkate alınarak eşya listesinde doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılık ayrımı yapılmadan hizmetlerin tamamı için     “ayırt edilemeyecek kadar benzer “ değerlendirmesi yapılır.   

 

Örnek:

KASABA SÜT                                   KASABA

 

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

 

İstisna: Bazı durumlarda, marka örneğinde asli unsurla birlikte kullanılan tanımlayıcı ibare bazı mal ve hizmetler için markanın niteliğini değiştirerek bir bütün olarak marka algılamasına neden olabilir. Bu tür durumlarda sadece ilgili ibarenin doğrudan tanımladığı mal ve hizmetler “BENZER  olarak değerlendirilir, diğer mal ve hizmetler için başvuru ilan edilir.

 

Örnek:

 

İSMAİL TATLI

(Sadece “Sınıf   Tatlılar ve tatlı türü ürünler” için 7/1(b) maddesi kapsamındadır)

 

Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması

 

Marka örneğinde kullanılan tanımlayıcı ibarenin tescili talep edilen mal ve hizmetler için bu niteliğinin bulunmaması halinde marka örneğinde yer alan ibarelerin tamamı bir bütün olarak benzerlik incelemesinde esas alınır 

 

Örnek:

“PETEK İNCİ” örneğinde “Sınıf Kuyumculuk eşyaları için” benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur “PETEK” iken tanımlayıcı “inci” emtiasıyla ilişkili olmayan alanlarda benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur birlikte “PETEK İNCİ” ibareleridir. Bu nedenle “inci” emtiasıyla ilişkili olmayan mal ve hizmetler için aşağıdaki örnekler benzer olarak  değerlendirilmeyecektir.

 

HİZMET ; Bir işletmenin müşteri namına yapmış olduğu çalışmalar, kiralamalar, barındırma hizmetleri, eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri gibi para kazanmaya yönelik genel faaliyetler olarak tanımlanabilir. Hizmet sunumunda genel kabul gören çerçeve işletmenin para kazanmak amacıyla sunmuş olduğu mal imalatı ve mal satışı haricindeki faaliyetidir. Önem arz eden kriter Hizmet Markalarında ticari bir metanın ortada olmamasıdır.

Mevzuatımızda Hizmet Markalarının uygulanacağı sınıflar ve ayrım şu şekilde yapılmıştır;

-       Reklamcılık,  pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri.

 

-       Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

 

-       İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.

 

-       Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

 

-       Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri

 

 

-       Sigorta hizmetleri.

 

-       Finansal ve parasal hizmetler.

 

-       Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.

 

-       Gümrük müşavirliği hizmetleri.

 

-       İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

 

-       Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.

 

-       Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).

 

-       Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

 

-       Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.

 

-       Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

 

-       Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.

 

-       Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

 

-       Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.

 

-       Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.

 

-       Saat tamiri hizmetleri.

 

-       Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

 

-       Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

 

-       Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

 

-       Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).

 

-       Haber ajansı hizmetleri.

 

-       Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri.

 

-       Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

 

-       Tekne barındırma hizmetleri.

 

-       Boru hattı ile taşıma hizmetleri.

 

-       Elektrik dağıtım hizmetleri.

 

-       Su temin hizmetleri.

 

-       Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

 

-       Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.

 

-       Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.

 

-       Adi metallerin işleme hizmetleri.

 

-       Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.

 

-       Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri, banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri.

 

-       Gıdaların işlenmesi hizmetleri.

 

-       Hayvan kesim hizmetleri.

 

-       Deri ve kürk işleme hizmetleri.

 

-       Saraçlık hizmetleri.

 

-       Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.

 

-       Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.

 

-       Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.

 

-       Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.

 

-       Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.

 

-       Cam ve optik cam işleme hizmetleri.

 

-       Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.

 

-       Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.

 

-       Çömlekçilik hizmetleri.

 

-       Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.

 

-       Kağıdın işlenmesi.

 

-       Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.

 

-       Plastik işleme hizmetleri.

 

-       Eğitim ve öğretim hizmetleri.

 

-       Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

 

-       Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).

 

-       Dergi, kitap, gazete vb.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).

 

-       Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

 

-       Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.

 

-       Fotoğrafçılık hizmetleri.

 

-       Tercüme hizmetleri.

 

-       Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi.

 

-       Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma,  bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri.

 

-       Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.

 

-       Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

 

-       Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.

 

-       Geçici konaklama hizmetleri.

 

-       Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.

                                                                   

-       Hayvanlar için geçici barınma sağlanması  hizmetleri.

 

-       Tıbbi hizmetler.

 

-       Güzellik bakımı hizmetleri.

 

-       Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler.

 

-       Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler.

 

-       İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri.

 

-       Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).

 

-       Güvenlik hizmetleri.

 

-       Evlendirme büroları hizmetleri.

 

-       Cenaze hizmetleri.

 

-       Giysi kiralama hizmetleri.

 

-       Yangın söndürme hizmetleri.

 

-       Refakat etme hizmetleri.

 

-       İş güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri.

 

 

 

Hizmet kavramının ölçülmesi zor bir süreçtir. Dolayısıyla müşterilerin hizmet aldığı işletmelerden duyduğu memnuniyetini veya memnuniyetsizliği dile getirebilecekleri en temel alan Marka olacaktır.  Hizmet işletmelerinin unvanları ve hizmeti tanımlayan markalar genellikle birbirine karıştırılmaktadır ;

Hizmet Markası ; sunulan hizmet  ile işletme arasındaki ilişkiyi kurar ve farklı işletmelerin sunduğu benzer hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarar iken, ticaret unvanları işletmenin kendisini tanımlar.  Dolayısıyla tescil edilmiş bir ticaret unvanının hizmet markası  konusunda bir hak sağlayacağı kanısı doğru değildir.

 

Tüketici zevk ve tercihlerine hitap edebilen hizmet markaları büyük katma değer sağlayarak işletmelere büyük rekabet avantajı sunabilmektedir. Ekonomik büyüme de sunulan hizmetlerin son tüketici nezdindeki itibarı ve tercih edilebilirliği hizmet markası özelinde vücut bulmaktadır.     

Bir Hizmet Markasının sahibine büyük kazanımlar sağlaması için yerine getirmesi şart olan gereklilikler

-       Ayırt Edicilik

-       Menşei Gösterme

-       Reklam & Tanıtım

-       Güven Olgudur.

Bu gereklilikleri yerine getiren Hizmet Markaları sahibine büyük rekabet avantajları ve kar marjları oluşturmaktadır.

 

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili