kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Girişimcilik Ve Marka Tescil

Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulması olarak tanımlanıyor.. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, psikolojik ve sosyal riskler alınarak parasal kazanç ve kişisel tatminin elde edilen farklı eylemler ortaya koyulması faaliyetleri tanımlamayı bütünler gibi görülse de, yeni dünya düzeninde ticari faaliyetler öylesine hızlı ilerliyor ki; bu tanımlar çok yetersiz kalabiliyor. Örneğin Endüstri Partnerliği meslek olarak Endüstri Partnerliği kavramını gündeme getiriyor ve oluşturulan katma değer kadar bir kar paylaşımını mümkün kılıyor. Girişimcilik konusunda cevabı aranacak en önemli soru ise;

Girişimcilik başlığı altında yürütülecek faaliyetlerin hangi çatı altında toplanacağıdır ?

Kanaatimizce bu ana başlık MARKA TESCİL başlığıdır.

-       Girişimciler ticari bir işe başladıklarında dikkat etmeleri gereken en önemli olgu GÜVEN olgusudur. Girişimciler sosyal hayatlarında çevrelerinde oluşturdukları güveni iş hayatında MARKA TESCİL ile sağlayacakları ürün/hizmet kimliğine taşıyabilmelidirler,

-       Girişimcilik olgusu personel/işçi olmaktan farklı bir olgu olması hasebiyle girişimciler bağımsız çalışmalıdırlar, bu bağımsızlıklarını MARKA TESCİL ile belgelendirmelidirler,

-       Girişimciler , müşterilerin taleplerine cevap verebilme gayreti içinde  üretim/imalat yapan yeni stratejiler geliştiren , inovasyon sunan , yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten kişiler olması nedeniyle bu faaliyetlerini markalaşma üzerine inşa etmeli ve MARKA TESCİL ile hizmetlerini müşterilerine sunmalıdırlar,

-       Girişimciler  müşterilerine fayda sağlayarak kar etmeyi amaçlamalıdırlar. Müşterilerine sundukları ürün grubu veya hizmetlerin diğer işletmelerden hangi yönlerle farklılaştırdıklarını MARKA TESCİL ile anlatmalıdırlar,

-       Girişimler girişimlerini işletme kurarak veya şirketleşerek hayata geçireceklerdir.  Kurumsal Kimliklerini & Tüzel Kişiliklerini üçüncü kişilere anlatabilecek en etkin yollardan bir tanesi MARKA TESCİL dir.

-       Girişimcilik olgusu, yenilikçilik ve İnovasyon kavramlarıyla çok yakından ilgilidir. İnovasyonları mülkiyet olarak koruma altına alacak bir sistemin olmayışı ;girişimcileri inovasyonların MARKA TESCİL ile bütünleştirilmesine yönlendirmektedir,

-       Girişimciliğin başarıya ulaşması için olmazsa olmaz olan gerekler

·         Bulunan yeni ürünler   (mal veya hizmetler ) veya geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin    MARKA TESCİL ile vücut bulmasıdır,

·         Uygulanan/oluşturulan yeni proseslerin, yeni süreçlerin MARKA TESCİL ile vücut bulmasıdır,

·         Oluşturulan yeni ürün ve hizmet standartlarının MARKA TESCİL ile vücut bulmasıdır,

·         Yeni oluşturulacak organizasyon yapısının  MARKA TESCİL ile .vücut bulmasıdır..

Murat KUŞ

Yönetim Danışmanı & Avrupa Patent Vekili