kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi

Bir Fikri Mülkiyet / Intellectual  Property  ( IP )  varlığının kullanılmak üzere pazara sunulması süreci “Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Fikri mülkiyetin Ticarileştirilmesi konusunda öncelikli adım tanım içinde yer alan “mülkiyetin” tesis edilmesidir.  Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanan tescil işlemi Marka & Patent & Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarında  konusunda  “mülkiyeti”  tesis etmektedir.

Bir Fikri Mülkiye varlığının ticarileşme başarısı genel olarak

-          Fikri Mülkiyet Varlığının türüne

-          Mülkiyet edinilirken ve sonrasındaki süreçte benzerlerinden ne oranda korunduğuna ( hakimiyet alanına )

-          İşletme amaçları ile mülkiyet  varlığı arasındaki bağımlılığa

-          Mülkiyet varlığı ile hedef Pazar arasındaki uyumluluğa

-          Hedef Pazardaki ekonomik güce

-          Mülkiyet  varlığının hakim olduğu coğrafyanın büyüklüğü ve yoğunluğuna

bağlı olacaktır. 

Fikri Mülkiyet Varlığının Ticarileştirilmesi

-          Devir / Satış

-          Lisanslama

-          Franchising

-          Özel Sözleşmeler ile bilgi transferi / malzeme transferi 

-          Sermaye katılımı  ( Contractual Joint Venture  & Equity Joint Venture )

-          Üniversitelerde oluşturulan bilginin sanayiye ve ticaret hayatına kazandırılması

şekillerinde hayata geçirilebilir. 

Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesinde

-          Mülkiyet konusunda anlaşmazlıklar ( hak sahipliği/tescilin iptali davaları )

-          Hak ihlali, tecavüz hali, kapsam dışına çıkılması

-          Ücret anlaşmazlıkları gibi

riskler olabilecektir. Bu risklerin azaltılması ilgili ülkedeki hukuki yapı ve mevzuat ile yakından ilgilidir.

Ülkemizde Marka & Patent & Endüstriyel Tasarım & Entegre Devre Topografyaları konusunda Türk Patent Enstitüsü  idari olarak ; Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi  hukuki alanda bir boşluk bırakmamaktadır. Yine de risk değerlendirilmesi yapılması , risklerin en aza  indirilmesi konusunda “sözleşme hükümlerine” büyük özen gösterilmesi  ,  sözleşme imzalanırken danışmanlardan yardım alınması önemlidir.   

Ticarileştirilecek Fikri Mülkiyet varlığı konusunda r risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayan çalışmaya “ IP due diligence”  adı verilir. Bu çalışma, potansiyel devir alacak tarafın, devir alma konusunda karar vermesine de yardımcı olur. IP  değerlendirme çalışması; fikri haklar, hukuk, finans ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilebilir. Ayrıca ülkemizde henüz disiplini oluşmayan “gizli müşteri” olgusu  ilgili Fikri Mülkiyet Varlığı ile alakalı değerlendirme yapabilir. 

Ticarileştirilecek Fikri Mülkiyet Varlığının

-          Kime ait olduğu, ( sicil sorgulaması )

-          Sözleşmeye imza atacak kişilerin yetkili olup olmadıkları

-          Hakların devam edip etmediği ( belgenin /tescilin iptal olup olmadığı )

-          Lisans sözleşmelerine konu yapılıp yapılmadığı

Gibi hususların boşluk bırakılmadan yapılması gerekmektedir.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

info@kumelendik.com