kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Büyük Türkiye İdealimizde Mobilya Endüstrisi Ve Aemder

  

İzlediğim bir televizyon programı sonrası büyük bir heyecanla bu yazının başına oturdum.  İzlediğim program Ben TV’de Zuhal Kaçkar hanımın sunduğu, AEMDER’den Mahir bey ve Hilal hanımın konuk olduğu  Pozitif Yaşam Programı. Çocuk yaşlarda çıta toplamak için Ankara’da  Sitelere gittiğimizde korkarak girdiğimiz  kocaman imalathanelerin  yok olduğunu üzülerek takip etmiş bir kişi olarak programı hüzünle seyretmeye başlamıştım. Fakat programın başlamasıyla beraber   hüzün yerine büyük bir şaşkınlıkla programı izlemeye devam ettim. Hem Zuhal Kaçkar hanımın hem de konuk olan Mahir bey ve Hilal hanımın çıtası bu kadar yüksek programı tamamen doğaçlama yapmaları beni çok etkiledi. Zuhal Koçkar hanımı ve konuklarını tebrik ediyorum.

Kurulalı henüz bir yıl olmuş olan AEMDER  Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği’nin bu kısa zamanda yaptıkları çalışmalar ve özellikle proje aşamasına getirdikleri hedefler bende büyük heyecan yarattı. Açıkçası Mobilya sektörünün bu kadar fazla dinamiği içinde barındırdığını ve ülkemizde lokomotif sektör olma potansiyeline sahip olduğunu bilmiyordum. Her zaman yüksek  sesle savunduğum “Türkiye’mizin en büyük hazinesi yetişmiş insan gücüdür” iddiamın en somut kanıtı AEMDER oldu.  AEMDER yönetim kurulu başkanı Mahir Alp beyin kıymetli şahsında AEMDER Yönetim Kurulunu , Dernek Üyelerini,  Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Mesleğinin duayenlerini tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Meslek mensubu yetiştirilmesinde emek veren tüm hocaları ayrıca tebrik ediyorum. Eğitim sistemlerinin bütün ülkelerde tartışıldığı günümüzde,  teorik bilgilerin başarıyla pratiğe dönüştürüldüğü   Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Mesleği büyük bir başarı fotoğrafıdır. Bu başarı fotoğrafı inşallah Siteler ve benzer sanayi bölgelerimizde  eskiden olduğu  gibi üretim , istihdam, ihracat  patlamasına katkı sunar. Mobilya endüstrisinin Büyük Türkiye idealimizde önemli bir kilometre taşı olduğu  göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Zuhal hanımın konuklarına sorduğu un var, şeker var, yağ var peki helva için  ne bekleniyor? sorusuna benim de katkıda bulunabileceğim birkaç husus olabilir düşüncesiyle önerilerimi ilgili bakanlarımız ve bürokratlarımıza bu yazı ile iletmek istiyorum. 

Bilindiği üzere 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ( GATT)  ve taraf olduğumuz diğer anlaşmalar çerçevesinde ülkemizin  bölgesel ve küresel entegrasyon sürecine eklemlenmesi hız kazandı.  “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması” ve eki anlaşmalar ülkemiz tarafından onaylandı ve mevzuatımıza dahil oldu. Bu süreçte ülkemizdeki   küçük/orta boy  işletmelerin ; Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ölçeğinde çok  küçük kalmış olmaları kümelenme sürecine bizi mecbur bıraktı. Diğer taraftan gayrimaddi duran varlık olarak nitelendirdiğimiz fikri mülkiyet hakları ve sınai mülkiyet hakları aracılığıyla tüm dünyada işleyen ticarileştirme sürecini yakalamamız  sadece uluslararası ticarette değil, ulusal ticaretimizde de işletmelerimizin var olabilmesi için mecburiyet halini aldı.

Mahir bey ve Hilal hanımın Aemder olarak paylaştıkları projeler ile Devletimizin Kalkınma Planlarında yer verdiği önceliklerin örtüşüyor olması ekonomimizin canlanması ve arzu edilen sonuçların alınmasında büyük önem taşıyor. Ağacın ormandan geldikten sonra planlama, tasarım, üretim ve  pazarlama süreçlerinin tamamına hakim olan Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri AEMDER çatısı altında

-          Ur-Ge teşvikleriyle desteklenen Kümelenme Süreci

-          IP Ticarileştirme ve Ticarileştirme  süreçleri

-          Tasarımların Millileştirilmesi

-          Kalifiye eleman yetiştirilmesi ve Mesleki Yeterliliğin belgelendirilmesi

-          İthal İkamesi Malların üretimlerinin artırılması

-          Teknoloji Transfer Ofisleri ile işbirliği yapılarak üniversitelerde oluşturulan bilginin mobilya sanayine aktarılması

-          Sosyal Sorumluluk Projeleriyle doğanın korunarak hammadde tedarikin sağlanması

ve benzer bir çok konuda katkı sunabileceklerdir. Harran ovasında domates yetiştirip Hollanda’ya ihracat yapılması ve bunun gibi hedefler geçmişte kalmış hedeflerdir. Bu gün Tasarım, Ambalaj, Reklam, Nakliye gibi bir çok yan sektörü besleme kapasitesine sahip Mobilya Endüstrisi , uluslararası rekabette üstünlük sağlayacağımız alanlardan bir tanesidir.

Aemder’in sahip olduğu bu büyük birikimin bir gereği olarak  Mesleki Yeterlilik Kurumunun yaptığı kıymetli çalışmalara destek vermesi  büyük kazanımlar oluşturacaktır.  Devletimizin Kümelenme Sürecinde hedef potansiyellerden bir tanesi muhakkak ki Mobilya Sektörüdür. Lokomotif olma potansiyeli olan Mobilya Sektöründe İlgili Bakanlıkların gerek  Kümelenme hedefi gerekse MYK süreci ile alakalı olarak AEMDER’e davette bulunması, görevlendirme yapması ve MYK sürecinde sorumluluk vermesi yaşadığımız süreçte fevkalade önemlidir. AEMDER’in de bu sorumluluktan kaçmaması ve ülkemize olan borçları kamu devlet kurumlarımızla iş birliği yaparak ödemesi gerekir.  MEGEP vb projeleri saygıyla karşılamakla beraber bu çalışmaların ihtiyaç duyduğumuz derecede nitelikli eleman yetiştirilmesine olanak sunmadığı bir gerçektir.

Diğer taraftan 2016/9495 sayılı karar ile  Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Karar çerçevesinde davet usulü Mobilya Endüstrisi için de işletilmeli , gerek ithal ikamesi ürünler gerekse ihracat  potansiyeli yüksek Ağaç Ürünleri için sektör desteklenmelidir. 

Ülkemizde birleşme ve devralmaların yok derecede az olması, kümelenme sürecinin de şimdiye kadar arzu edilen sonuçlara ulaşamaması sebebiyle AEMDER’in birikimlerinden ve potansiyelinden yararlanılarak Mobilya sektöründe

-          Büyük Ölçekli İşletmeler ve Organizasyonlar kurulması

-          Sektörde kalifiye elemanların yetiştirilerek işsizliğin azaltılması

-          Patent, Endüstriyel Tasarım, Markalar ile Ticarileştirme faaliyetlerine hız verilmesi

-          Yatırımlara hız verilerek katma değer ve istihdam oluşturulması

-          Ambalaj, Montaj, Nakliye gibi yan sektörler ile bütünlük içerisinde ekonomiye katkı sunulması

-          Yurt Dışı Mağazaların açılmasına destek verilerek   Türk Malların Yurt Dışında tanınırlığının artırılması

-          Yurt Dışında ileri teknoloji kullanan işletmeler ile şirket evlilikleri yapılarak ileri teknolojinin ülkemizde kullanılmasının yaygınlaştırılması 

çalışmalarında  AEMDER’in potansiyelinden yararlanılması önemlidir. Kamu İdaresi ile Aemder proje bazlı işbirliği yaparak Kalkınma Planlarımızda belirtilen hedeflere ulaşılmasını sağlayabilirler.  Büyük Türkiye idealimizde Mobilya Endüstrisi önemli bir kilometre taşıdır ve lokomotif sektör olma potansiyeline sahiptir.  

 

Murat KUŞ

Avrupa Patent Vekili
Kümelendik Platformu

www.kumelendik.com