kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

ALAN ADLARI VE MARKA

İnternet olgusunun bütün dünyaya hakim olmasıyla beraber domain/ alan adları kullanılarak marka tecavüzlerinin artışı ; bu konunun disiplin altına alınması ihtiyacını doğurmuştur. Ülkemizde de bu konuda ciddi bir boşluğun olduğu ve büyük bir bilgi kirliliği yaşandığı görülmektedir.   İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”)  UDRP ve RUDRP kurallarını yayınlamıştır.  1999’da yayınlanmış ve daha sonra yenilenen kurallar bu gün ki  uygulamada uygulanan kurallardır. Bahse konu kurallar çerçevesinde alan adı uyuşmazlıklarının çözümünün gerçekleştirildiği merkezlerden birisi de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’dir. ( WIPO ) 

Ülkemizde yaşanan bilgi kirliliği ve disiplinsizliğin çözümünde  , WIPO uygulamaları büyük katkı sağlayacaktır.  Alan adı uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması  ve marka tecavüzlerinin önlenmesinde  ; marka hukuku çerçevesinde yeknesak kurallar ve WIPO tarafından yayınlanan “Ek Kurallar” uyarınca WIPO nezdinde çözümü söz konusu olabilmekedir.

 

İNTERNET ALAN ADLARI

 

İnternet alan adları internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan adlardır. Bilindiği üzere, internet kurumsal veya bireysel bilgisayarları birbirine bağlayan elektronik bir iletişim sistemi olup her bilgisayarın bu sistem içerisinde bilgisayarın bağlantı esnasında ağ dâhilinde kullandığı kimliği olan IP adresi bulunmaktadır. IP adreslerinin uzun sayı dizilerinden olması ve akılda kalamayacak

olması sebebiyle de bu adreslerin ayırt edilebilirliğinin sağlanması internet alan adlarının kullanılmasıyla sağlanmaktadır. İnternet kullanımının dünya genelinde yaygınlaşmasının

doğal bir sonucu olarak da tescil edilen alan adı sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde kayıtlı alan adı sayısının diğer ülkelere göre geride kaldığı ifade edilmekle birlikte

her geçen yıl bu sayının artmaya devam ettiği de aşikârdır. Nitekim “.tr” uzantılı kayıtlı alan adı büyük sayılara ulaşmıştır.

 

Marka kavramının uluslararası ekonomi hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi yeknesak bir marka tanımı ihtiyacını doğurduğundan Dünya Ticaret Örgütü’nün girişimleriyle TRIPS Anlaşması hazırlanmıştır. Ülkemizde de 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de “Marka, bir teşebbüsün

mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla

yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, markanın en önemli işlevi ürün ve hizmetlere ayırt edilebilirlik sağlamasıdır. Bu bağlamda, tacirler mevcut ekonomik düzende ticaret

unvanlarından ziyade sundukları ürün ve hizmetlere ilişkin markaları ile tanınır hale gelmiştir.

Özellikle tanıtım ve pazarlama anlamında büyük kolaylıklar sağlayan internet sitelerinde de tacirler tarafından markaları ön plana çıkaran alan adları tercih edilmektedir. Bunu fırsat bilen ve şirketlerin alan adları vasıtasıyla elde edebilecekleri tanınırlığı fark etmekte gecikmelerinden yararlanan kişilerce, markaya yönelik alan adları asıl hak sahiplerinden önce tescil ettirilmek suretiyle gerek haksız kazanç elde edilmekte gerekse de kötü niyetli

yaklaşımlarla markaya zarar verilebilmektedir.