kumelendik telefon

Sosyal Medya

Finansman Danışmanlığı

Kümelendik Platformu

Ülke ekonomimiz, dünya ekonomisinin seyri ve sektörel şartlar neticesinde işletmelerimizin dış kaynağa ihtiyaç duyması durumunda Kümelendik platformu Ticari ve Yatırım Kredileri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Diğer taraftan hayata geçirilmesi planlanan projelerde,

Proje danışmanlığımız ile beraber eş zamanlı olarak yürüttüğümüz Finansman danışmanlık hizmetimiz ; yatırımlarda uygulanan devlet destekleri ile beraber yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sunmaktadır.

Bu çerçevede sunmuş olduğumuz hizmetler ;

Kısa, orta ve uzun vadeli kredi temini
Kullanılan kredilerin yenilenmesi çalışmaları
Yatırımların finansmanında kullanılacak uzun vadeli İÇ ve DIŞ Kredi temin çalışmaları
Uzun dönem Ana Para ödemesiz yatırım kredileri
Avrupa Yatırım Bankası , Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar Bankası ve
Dünya Bankası Kaynaklı Krediler

çerçevesindedir.