kumelendik telefon

Sosyal Medya

Faydalı Model

Kümelendik Platformu

Faydalı Model ; Patentin alt sistemi olup ,yeni olan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların sahiplerine 10 yıllık süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı Model Tescili Patent tesciline göre daha kısa sürede sonuçlanmakta ve işlemleri daha kolay ilerlemektedir.

ÖNEMLİ NOT : Faydalı Model Tescilinde “tekniğin bilinen durumunun aşılması” kriteri aranmamaktadır.