kumelendik telefon

Sosyal Medya

Devlet Teşvikleri & AB Hibe Programları

Devlet Teşvikleri & AB Hibe Programları

Ülkemizde çok sayıda ve değişik programlarda teşvikler uygulanmaktadır. Bu konuda büyük bir bilgi kirliliği yaşandığını ve bir çok işletmemizin mağdur edildiğini üzülerek değerlendiriyoruz. 

Kısaca sistemi açıklamamız gerekirse teşvikler

Ticari kar Amacı Güden İşletmelere

Ticari Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara

Olmak üzere 2 ana başlıkta gruplandırılmaktadır.

Kümelendik Platformu ağırlıklı olarak Ticari Kar Amacı güden   Grup Şirketleri’ne Aylık Danışmanlık usulü ile hizmet vermektedir.

Ticari Kar Amacı Güden Kuruluşlara verilen teşvikler kısaca

Teşvikler

Hibe Programları

Destekler

olarak sınıflandırılmaktadır. Bu üç kalem sınıflandırmada vurgulamak  istediğimiz en önemli ayrım

Onaya tabi destekler

Yarışma Projeleri

ayrımıdır.  Çok fazla sayıda  işletmemizin yararlanabileceği halde;  girişimde bulunmaması sebebiyle bir çok destekten yararlanmadığını üzülerek değerlendiriyoruz.

Onaya tabi desteklerde “gerekli şartları taşıyan her işletmemiz” verilen desteklerin tamamından yararlanabilir ( Yatırım Teşvikleri, Tarımsal Destekler vs )

Yarışma Projelerinde ise puanlama sisteminin geçerli olması  ve verilecek desteğin Hibe Programına ayrılan kaynakla sınırlı olması hasebiyle her başvuran işletmenin hibe programından mutlaka yararlanacağı gibi bir imkan bulunmamaktadır. Hangi işletmelerin projeleri ; çağrıya çıkan programla örtüşüyorsa,  hibe imkanlarından o işletmelerimiz yararlanacaktır.  

Açıklamaya çalıştığımız bu konuda işletmelerimizle paylaşmak istediğimiz en önemli hassasiyetimiz  iş takipçileriyle değil bir meslek olan Müşavirler  ve Danışmanlar ile çalışmalarıdır.  

Sonuçları itibarıyla verilen teşvikler işletme maliyetlerinin düşürülmesi  boyutuyla  rekabet edilebilirlik açısından kaçınılmaz bir hal almıştır.  Aynı harcama kalemi konusunda mükerrer teşviklerden yararlanma imkanının olmaması ve değişik bir çok kalemde yararlanılabilecek teşviklerin olması hasebiyle teşviklerin takibi, önceden bilgilendirme yapılarak teşvik paketleri açıldığında başvuru için ayrılan kısa zamana başvuruların  yetiştirilebilmesi ve nihayetinde yapılan çalışmalara, alınan teşviklere yönelik  raporların sunulması işletmelerimizin faaliyetlerine önemli katkı sunmaktadır.