kumelendik telefon

Sosyal Medya

Ar-Ge Merkezi Destekleri

Kümelendik Platformu

Sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eder.

AR-GE PERSONELİ :

Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; - Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır. - Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir

DESTEK PERSONELİ : Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

AR-GE MERKEZLERİNE VERİLEN DESTEKLER :

-          Ar-Ge İndirimi

-          Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

-          Sigorta Primi Desteği 

-          Damga Vergisi İstisnası